Yoga

Hatha yoga är den i Europa mest kända formen av yoga, där man försöker skapa en balans i kroppens olika energisystem för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Den kallas av många för moder-yogan därifrån de flesta andra yogaformer har sitt ursprung. Det är en skön form av fysisk träning i kombination med andning.