Barn på Osby Aktivcenter

När receptionen är obemannad får endast de barn (från 11 år) som är inskrivna
och har egen tagg vistas på Osby Aktivcenter tillsammans med målsman.

När receptionen är bemannad är det ok att ha med sina barn men de får inte
vara inne i gymmet utan förslagsvis befinna sig i sittgruppen ovanför trappan.

Spädbarn som ännu inte börjat gå får självklart följa med även när receptionen
är stängd och dom får befinna sig var som helst tillsammans med förälder!

Allt för säkerheten!