”Fett Svett”

”Fett Svett” är ett pass där svetten lackar!

Enkla övningar med egen kroppsvikt i olika upplägg där man har utrymme att själv styra sitt tempo!

Passet kommer att variera lite från gång till gång men gemensamt för samtliga upplägg är att det finns möjlighet att bli ”Fett Svett”