Aldrig fler än åtta deltagare på passen!

Vi har valt att behålla antalet pass men vi drar ner antalet deltagare på passen till max åtta. Det innebär att det fortfarande finns möjlighet att få den inspiration av en instruktör som många behöver för att få träningen gjord!

Tillsammans men ändå på avstånd!